Hệ thống bán vũ khí báu vật CF Vĩnh Viễn


Hệ Thống Shop Báu Vật CF
Được Đảm Bảo 100% Bởi Hệ Thống VTC Game


Tất cả các báu vật đều vĩnh viễn
Bảo mật tài khoản khi mua ( không nhập mật khẩu khi mua )


Mua báu vật cf vĩnh viễn bằng thẻ điện thoại viettel và mobifone
nhận Báu Vật ngay lập tức
Sau khi mua thành công , bạn vào game đột kích để nhận báu vật

Vũ Khí Báu Vật Theo Phiên Bản Mới

D.E Ultimate Gold
Vũ Khí mới 1176

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Nhân vật Miss A – Min
Nhân Vật mới 1176

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Nhân vật Miss A – Suzy
Nhân Vật mới 1176

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

D.E Born Beast
Vũ Khí mới 1175

Giá Bán : 120.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1-XS-Ancient Dragon
Vũ Khí mới 1175

Giá Bán : 120.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1-S Ultimate Gold
Vũ Khí mới 1176

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Mateba-Gold Black Dragon
Vũ Khí mới 1171

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

MTAR-21 Gold Desert Skull (Rifle)
Vũ Khí mới 1174

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Dual D.E Gold Desert Skull (Pistol)

Vũ Khí mới 1174

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Nhân Vật: Tổng Tư lệnh
Vũ Khí mới 1168

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Barrett M82A1-S Born Beast
Vũ Khí mới 1168

Giá Bán : 150.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Kukri Ultimate Gold

Vũ Khí mới 1168

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Knife Ultimate Gold
Vũ Khí mới 1168

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M60 Ultimate Silversmith
Vũ Khí mới 1168

Giá Bán : 80.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M200 Cheytac Ultimate Gold

Vũ Khí mới 1166

Giá Bán : 120.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Kukri Beast

Giá Bán100.000 vnđ

Ưu đãi : Hệ thống VIP game thủ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1 Noble Rose
phiên bản 1159

Giá Bán100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Dark Angel - Thiên thần Hắc ám
phiên bản 1159

Giá Bán100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh ViễnHệ thống vũ khí VIP ( số lượng có hạn )

M4A1 Born Beast

Giá Bán tại VTC: 1790 Vcoin

Giá Bán Khi Hack: 200.000 vnđ

Ưu đãi : Hệ thống VIP game thủ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Thompson Infernal Dragon

Giá Bán tại VTC: 1599 Vcoin

Giá Bán Khi Hack: 100.000 vnđ

Ưu đãi : Hệ thống VIP game thủ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

RPK Inferno Dragon

Giá Bán tại VTC: 1690 Vcoin

Giá Bán Khi Hack: 100.000 vnđ

Ưu đãi : Hệ thống VIP game thủ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AK-47 Inferno VIP

Giá Bán tại VTC: 3300 Vcoin

Giá Bán Khi Hack: 200.000 vnđ

Ưu đãi : Hệ thống VIP game thủ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AWM Infernal Dragon

Giá Bán tại VTC: 1690 Vcoin

Giá Bán Khi Hack: 100.000 vnđ

Ưu đãi : Hệ thống VIP game thủ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1- Transformer

Giá Bán tại VTC: 1990 Vcoin

Giá Bán Khi Hack: 200.000 vnđ

Ưu đãi : Hệ thống VIP game thủ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn
Báu Vật Hoàng Gia ( royal ) và Báu Vật Legend

Barrett M82A1-Ancient Dragon

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

B.C-Axe-Ancient Dragon

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

KAC Chainsaw-Ancient Dragon

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Barret Chaos Dragon

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Glove Chaos Dragon

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AK-47 Chaos Dragon

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

DE Scope Chaos Dragon

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Mauser Royal

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

BC-Axe royal Dragon

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1 Royal

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Kukri Royal

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Barrett Royal

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

MG3 Legend Dragon

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M66 Legend Dragon

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn :Vĩnh Viễn

BC-Axe Legend Dragon

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn :Vĩnh Viễn

M4A1-XS Legend Dragon

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Barrett Legend Dragon

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

D.E-Royal Dragon

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn
Vũ Khí Báu Vật Silver và Hellfire

M4A1 - Phoenix

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AK47 - Phoenix

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

BC-Axe Phoenix

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Thomspon Hellfire

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

JackHammer-Hellfire

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Gậy Bóng Chày

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M37 Hellfire

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M1896 Hellfire

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Nắm Đấm Thép

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

ScarLight Ultimate Silver

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AWM-UltimateSilver

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Kriss Super V-Sliver

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Ak47-Ultimate Silver

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

GatlingGun Ultimate Silver

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

MG3 Assault

Giá Bán Khi Hack: 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh ViễnAK47-S-Black Dragon
Vũ Khí mới 1161

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

KSG-15-Blue Silver Dragon
Vũ Khí mới 1161

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Kukri-Tiger
Vũ Khí mới 1161

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Barrett Red Dragon

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AUG Red Dragon

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

RPK - Red Eagle

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AWM Red Dragon

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1 Red Dragon

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

DualColt Red Dragon

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Xẻng Rồng Lửa

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AK47-Scope RD

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

SCAR-Light-R.Dargon

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn
AK Knife Ultimate Gold

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Shovel - Ultimate Gold

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Chưa Có Hàng

Mauser Gold

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Kukri-Gold

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Anacoda Gold

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Scar Light Gold

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Thompson Gold

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Golden Dual Colt

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Gatling Gun Gold

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M249 Minimi Gold

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : 372 Ngày

Katana Gold

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AWM Gold

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

RPK - Gold

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

MG3 Gold

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1 - Gold

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

BC AXE Gold

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Dual Uzi Gold

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn
AOI (Asian Operation of Intelligence)

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Thanh Nữ Maria

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

FOX

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

RAVEN

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Victoria

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

ROSE

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

F.A - First Avengers

Giá Bán Khi Hack: 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Navy Seal

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Blade

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn
Ak47-Blue Crystal

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Gatling Gun-B.Crystal

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Golden Winchester

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M14EBR

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AWM-Blue Crystal

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Barrett M99

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

D.E-Blue.Crystal

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1-Blue Crystal

Giá Bán : 100.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AWM A Blue Diamond

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1-Custom Crystal

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Bushmaster ACR

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M37 Stakeout

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1 Bronze

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh Viễn

DE Bronze

Giá Bán : 50.000 vnđ

Thời Hạn : Vĩnh ViễnVideo Clip Hướng Dẫn Hack CF - Đột Kích


Clip hướng Dẫn ( coi trên Youtube để coi ở chế độ HD )
http://www.youtube.com/watch?v=GEDtbP0W82c
Clip hack báu vật cf

Nguồn: Youtube | Bản Quyền : hackvukhi.info | chất lượng : HD 740p

Clip hack gunny

Nguồn: Youtube | Bản Quyền : shop-gunny.info | chất lượng : HD 740p

Clip hack vcoin vtc

Nguồn: Youtube | Bản Quyền : www.vcoin.in | chất lượng : HD 740p

Clip hack ZingXu

Nguồn: Youtube | Bản Quyền : www.vcoin.in | chất lượng : HD 740p

Clip hack vcoin chuyen khoan

Nguồn: Youtube | Bản Quyền : www.vcoin.in | chất lượng : HD 740p

Clip hack chuyen xu vao game

Nguồn: Youtube | Bản Quyền : www.vcoin.in | chất lượng : HD 740p