Hệ thống bán vũ khí Vật Phẩm Gunny


Nhận Vũ Khí + Vật Phẩm Ngay Lập tức khi thanh toán thành công
Bảo mật tài khoản khi mua ( không nhập mật khẩu khi mua )
  Hệ Thống Shop VLCM
  Được Đảm Bảo 100% Bởi Hệ Thống Zing Game


  Mua Vật Phẩm vĩnh viễn Võ Lâm Chí Mộng bằng thẻ đt mobi và viettel
  nhận Vật Phẩm , trang bị ngay lập tức
  Sau khi mua thành công , bạn vào game Võ Lâm Chí Mộng để nhận Vật phẩm

  Nguyên Bảo Đặc Biệt ( SL : 6 )

  Thông Linh Đơn
  Dùng để thông tinh cho Long Lân

  Số Lượng : 25 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : 30 ngày

  Ngọc Tỉ Thuần
  Ghép đá quý(6)-> đá quý(7)

  Số Lượng : 8 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Đá Chế Tạo-Trang Bị
  Đúc trang bị
  cấp 60->truyền thuyết

  Số Lượng : 3 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Thú cưỡi thần đơn
  Tăng 100 điểm
  cho chú chiến

  Số Lượng : 3 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Long Tu Đơn
  Tăng 100 tấn công
  cho nhân vật

  Số Lượng : 25 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hồng Ngọc (Cấp 10)
  Khảm vũ khí
  +500 tấn công

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn (Không Khoá)
  Trang bị cao cấp ( SL : 3 )

  Thần Long Phù
  Thuộc tính cơ bản
  Tăng cấp tất cả võ công +15

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hổ Dực
  Thuộc tính cơ bản
  Tấn công +5000,Sinh Lực +50000

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Long Ngâm
  Thuộc tính cơ bản:
  Tấn công +6000, Sinh Lực +60000

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)
  Nguyên Bảo Trang Bị ( SL : 3 )

  Bia Ám Khí
  Đạo cụ cần để thăng cấp
  lĩnh ngộ Ám Khi

  Số Lượng : 150 cái

  Giá Bán : 50.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Đồ Chiến Văn
  Tăng Chiến Văn cho trang bị
  tại NPC Cường Hóa

  Số Lượng : 140 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Long Thú Cân
  Nguyên liệu cần để
  thăng cấp Cung Tiễn

  Số Lượng : 450 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)
  Thuốc Nguyên Bảo Thăng Cấp ( SL : 9 )

  Dịch Cân Kinh
  Nguyên liệu cần để
  lĩnh ngộ Dịch Cân Kinh

  Số Lượng : 450 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Vé Thái Hư Cổ
  Nguyên liệu cần để
  thăng cấp Tu Hành

  Số Lượng : 315 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Bí Kíp Giáng Long
  Nguyên liệu thăng cấp
  Giáng Long Thập Bát Chưởng

  Số Lượng : 90 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Bích Linh Đơn
  Nguyên liệu thăng cấp
  cảnh giới Đan Điền

  Số Lượng : 280 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Thăng Đoạn Thạch
  Nguyên liệu cần để
  tăng số Ống tiêu

  Số Lượng : 120 cái

  Giá Bán : 60.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Bồ Đề Đơn
  Nguyên liệu cần để
  đột phá cảnh giới bản thân

  Số Lượng : 350 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hỏa Long Đơn
  Nguyên liệu cần để
  lĩnh ngộ Cửu Dương

  Số Lượng : 220 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hỗn Nguyên Đơn
  Nguyên liệu cần để
  lĩnh ngộ Cô Cửu kiếm

  Số Lượng : 220 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Bí Kíp Phi Long
  Nguyên liệu cần để
  lĩnh ngộ Phi Long Thám Vân Thủ

  Số Lượng : 280 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)
  Thuốc Nguyên Bảo Thú Cưỡi ( SL : 9 )

  Thú Cưỡi Đơn-Truyền Thuyết
  Giúp Kỳ Lân, Long Lân
  thăng cấp Truyền Thuyết

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hồn Huyền Vũ
  Thăng cấp Long Lân(TT)
  thành Thánh Thú Huyền Vũ

  Số Lượng : 120 cái

  Giá Bán : 50.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hồn Thanh Long
  Thăng cấp Long Lân(TT)
  thành Thánh Thú Thanh Long

  Số Lượng : 395 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hồn Bạch Hổ
  Thăng cấp Long Lân(TT)
  thành Thánh Thú Bạch Hổ

  Số Lượng : 340 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hồn Chu Tước
  Thăng cấp Long Lân(TT)
  thành Thánh Thú Chu Tước

  Số Lượng : 310 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Luyện Cốt Đơn
  Nguyên liệu cần để cường hóa
  Thú Cưỡi cấp cao

  Số Lượng : 410 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Tiến Cấp Phù
  Nguyên liệu giữ nguyên
  phẩm chất thú khi cường hóa

  Số Lượng : 210 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Kỹ Năng Đơn
  Nguyên liệu thiết lập
  kĩ năng thú cưới bất kỳ

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 50.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Tư Chấn Đơn (Siêu)
  Tăng đầy 4 loại điểm tiềm năng
  cho Thú cưỡi hiện tại

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)
  Nguyên Bảo Hoạt Động ( SL : 8 )

  Hổ Phách-Sửu
  Kích hoạt [Bôn Ngư Tống Hỷ ]

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hổ Phách-Dần
  Kích hoạt [Hổ Hỗn Sinh Uy]

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hổ Phách-Thìn
  Kích hoạt [Long Đằng Tứ Hải]

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hổ Phách-Mùi
  Kích hoạt [Tam Dương Khai Thái]

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hổ Phách-Dậu
  Kích hoạt [Hùng Kê Báo Hiểu]

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hổ Phách-Tuất
  Kích hoạt [Thần Khuyến Thủ Tuế]

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Hổ Phách-Hợi
  Kích hoạt [Thụy Trư Chiêu Tài]

  Số Lượng : 1 cái

  Giá Bán : 100.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)

  Tiến cấp phù
  Nguyên liệu giữ nguyên
  phẩm chất thú khi cường hóa

  Số Lượng : 570 cái

  Giá Bán : 200.000 VNĐ

  Thời Hạn : Vĩnh viễn(Không Khoá)


Video Clip Hướng Dẫn Hack Xu Chuyển Xu


Clip hướng Dẫn ( coi trên Youtube để coi ở chế độ HD )
http://www.youtube.com/watch?v=rKwuxJt95ws
Clip hack báu vật cf

Nguồn: Youtube | Bản Quyền : hackvukhi.info | chất lượng : HD 740p

Clip hack gunny

Nguồn: Youtube | Bản Quyền : shop-gunny.info | chất lượng : HD 740p

Clip hack vcoin vtc

Nguồn: Youtube | Bản Quyền : www.vcoin.in | chất lượng : HD 740p

Clip hack ZingXu

Nguồn: Youtube | Bản Quyền : www.vcoin.in | chất lượng : HD 740p

Clip hack vcoin chuyen khoan

Nguồn: Youtube | Bản Quyền : www.vcoin.in | chất lượng : HD 740p

Clip hack chuyen xu vao game

Nguồn: Youtube | Bản Quyền : www.vcoin.in | chất lượng : HD 740p